Sunday, November 16, 2008

A wiki wiki mai lohi lohi, La we mai iko papa he na lu, Pi'i na nalu la lahalaha, O ka moana hanupanupa, Lalala i kala hanahana, Me ke kai hoene i ka pu'e one, Helehele mai kakou e, Hawaiian roller coaster ride - November 2008

Aileys classmate had a luau-slumber-birthday party last night. The hangover continues into the weekend...